PRIVACYBELEID

Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid reguleren de toegang en het gebruik van de services op de Website www.storececotec.com en www.cecotec.es (vanaf nu aangeduid als de Website).

De Website is een ruimte voor professionele presentatie en online verkoop van kleine huishoudelijke apparaten en huishoudelijke artikelen. Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zonder de benodigdheid dat u zich moet registreren als gebruiker of dat u een bestelling moet plaatsen via de Website.

De verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenkomst met het Privacybeleid dat hieronder beschreven wordt.

Met als doel om te voldoen aan de huidige wetgeving omtrent gegevensbescherming, in www.storececotec.com  en www.cecotec.es garanderen we u dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitgevoerd zal worden met strikte inachtneming van de wettelijke bepalingen. Om deze reden willen we u graag informeren over ons compilatiesysteem en gebruik van gegevens. 

De onderstaande beschrijving van ons privacybeleid zal verduidelijken welke van uw gegevens geregistreerd worden op onze Website en welke van deze gegevens verwerkt en gebruikt worden, alsook de manier waarop en wie u kunt contacteren als u een vraag heeft of een verzoek wilt indienen.

 

A.- VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING.

De verantwoordelijke voor de verwerking is CECOTEC INNOVACIONES S.L.

NIF: B-97937890

Adres: C/Pinadeta S/N, Quart de Poblet, CP 46930, Valencia, Spanje

E-mailadres: info@cecotec.es

 

B.- RECHT OP GEGEVENSBESCHERMING.

De geïnteresseerde kan zijn rechten uitoefenen door een brief te verzenden naar het postadres van de verantwoordelijke of te mailen naar het aangegeven e-mailadres.

  • Recht op toegang. U kunt toegang tot uw gegevens aanvragen aan de verantwoordelijke om onder andere te controleren welke persoonlijke gegevens verwerkt worden, met welk doeleinde en wat de bewaartermijn van de gegevens is.
  • Recht op rectificatie of verwijdering. U heeft het recht om te verzoeken dat uw gegevens gecorrigeerd worden als deze onjuist zouden zijn.
  • Recht op beperking. Uw gegevens zullen bewaard worden voor legitiem belang of het uitvoeren of verdedigen van mogelijke klachten.
  • Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de voortzetting van de verwerking van uw gegevens door Cecotec, in welk geval uw gegevens enkel bewaard zullen worden voor legitiem belang of het uitvoeren of verdedigen van mogelijke klachten.
  • Recht op gegevensoverdracht. Als u wilt dat uw gegevens verwerkt zullen worden door een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Bovendien, in het geval dat u toestemming heeft gegeven voor een specifiek doeleinde, dan kunt u uw toestemming intrekken op elk moment zonder de wettigheid van de verwerking voor de intrekking te beïnvloeden.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u vindt dat Cecotec de verwerking niet adequaat uitvoert. Dit kunt u doen bij de Spaanse Instantie voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos, AEPD).

 

C.- HERKOMST, DOELEINDE EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING.

Gegevens verzameld via de Website.

Gegevens omtrent surfgedrag. De Website wordt gefaciliteerd door de hosting middelenvan Cecotec Innovaciones S.L., gesitueerd binnen de Europese Economische Ruimte, alsook de fysieke servers van dit bedrijf, en beschikt over een SSL Veiligheidscertificaat van Let´s Encrypt X3, waardoor uw persoonlijke gegevens veilig verzonden kunnen worden via de verschillende manieren op de Website.

Ook zal uw IP-adres en de gegevens gerelateerd aan uw internetprovider (ISP) verzameld worden door middel van de toegang tot onze Website, met als doeleinde om de herkomst van het bericht te controleren en om op deze manier mogelijke onregelmatigheden te detecteren. De wettelijke basis is het legitieme belang van CECOTEC.

Klantgegevens. De gegevens die worden verzameld door CECOTEC via aankopen uitgevoerd op de Website zijn afkomstig van individuele belanghebbenden en worden verwerkt met als doel om de bestelling te behandelen, alsook om de online verkoopservice van de aangeboden producten en het advies voor en na verkoop te kunnen leveren. Dit omvat eventuele garantie na verkoop en communicatie omtrent vragen over bestellingen (bevestiging van de bestelling, status van de verzending, enzovoort) en eveneens onze marketingdoeleinden, met als doel om informatie te versturen met betrekking tot bepaalde producten en promoties en om gepersonaliseerde aanbevelingen aan te kunnen bieden over de producten of services die u zouden kunnen interesseren.

De gegevens worden verzameld via het registratieformulier, waarvoor de wettelijke basis gevormd wordt door de uitvoering van de koopovereenkomst van de producten aangeboden op de Website, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in de “Verkoopvoorwaarden”. 

De gegevens die verzameld worden zijn benodigd om de bestelling uit te kunnen voeren die wordt geplaatst door de belanghebbende. De verzamelde gegevens zijn: voornaam en achternaam, ID-nummer, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum en andere aanvullende gegevens die de belanghebbende kan aangeven.

Inzake de bankgegevens, indien de klant de gegevens van zijn creditcard verstrekt, dan zal CECOTEC de informatie benodigd voor de verwerking van de transactie communiceren aan de overeenkomstige intermediaire of bancaire instelling. Deze communicatie wordt automatisch uitgevoerd. Op geen enkel moment heeft het personeel van CECOTEC toegang tot de gegevens van uw creditcard, omdat deze gegevens versleuteld verzonden worden en op een volledig veilige manier. Evenzeer zal de intermediaire of bancaire instelling de persoonlijke gegevens niet bijhouden, doorsturen, bewaren of gebruiken voor andere doeleinden.

Als u een van onze producten heeft aangekocht, dan zullen er regelmatig e-mails naar u worden verstuurd met gepersonaliseerde aanbevelingen, gebaseerd op het legitiem belang van CECOTEC. Onze bedoeling is om u informatie aan te bieden omtrent de producten in onze catalogus die u zouden kunnen interesseren op basis van uw meest recente aankopen.

In het geval dat de klant niet langer productaanbevelingen of in het algemeen reclameboodschappen van CECOTEC wenst te ontvangen, dan kan de uitschrijving op elk moment aangevraagd worden zonder de toevoeging van extra kosten aan de overeengekomen basistarieven. Om deze reden zal het voldoende zijn om de uitschrijving schriftelijk te communiceren via een van de contactadressen vermeld in dit privacybeleid. Vanzelfsprekend zal elke e-mail een link bevatten waarmee de inschrijving kan worden beëindigd. 

Gegevens van geregistreerde gebruikers. Het registratieformulier heeft ook als doeleinde om het gebruikersaccount op de Website te beheren. De wettelijke basis voor deze actie is de ondubbelzinnige toestemming die de belanghebbende geeft op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verzonden na de acceptatie van dit privacybeleid. De herkomst van de gegevens is de individuele belanghebbende.

Voor elke klant die zich registreert op onze Website wordt een nieuwe gebruikersaccount gemaakt. Dit betekent dat u directe toegang heeft tot de gegevens die zijn opgeslagen in ons systeem en die beschermd worden door een wachtwoord. Hier kunt u onder andere informatie over eerdere bestellingen, huidige bestellingen en recente verzendingen vinden of uw persoonlijke gegevens beheren.

De onderstaande gegevens zijn benodigd om een gebruikersaccount aan te maken en voor de registratie als gebruiker (verplichte gegevens): 

- Voornaam en achternaam

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Adres

- Telefoonnummer

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat bijzonder vertrouwelijke informatie niet behandeld zal worden.

Gegevens verzameld via het contactformulier en e-mail. De gegevens vergaard via het contactformulier op de website en via het versturen van e-mails naar info@cecotec.es worden verzameld en verwerkt met als doeleinde om verzoeken te kunnen verwerken die worden ingediend door de belanghebbenden. 

Voor verzoeken ingediend via het contactformulier is het nodig om uw persoonlijke gegevens naar ons te versturen die gerelateerd zijn aan uw naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn benodigd om het ingediende verzoek te kunnen beheren en erop te antwoorden.

Om deze reden is het nodig dat de gebruiker eerst zijn ondubbelzinnige toestemming geeft.

Gegevens verzameld via het abonnement op de Nieuwsbrief (Newsletter). De verantwoordelijken voor de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld via het abonnement op de Nieuwsbrief zijn:

  • Cecotec Innovaciones S.L., waarvan de identificatiegegevens vermeld zijn aan het begin van dit Privacybeleid.
  • Solotriatlon S.L., met de onderstaande gegevens:

o NIF: B-98.116.015

o Vestigingsadres: C/ Pinadeta S/N, Quart de Poblet, CP 46930 (Valencia), Spanje

o E-mailadres: info@cecotec.es 

De gegevens verzameld via het abonnement op de Nieuwsbrief zullen verwerkt worden met als doeleinde om het aangevraagde abonnement te kunnen verstrekken. De gegevens zijn afkomstig van de individuele belanghebbende en enkel het e-mailadres wordt bijgehouden.

De wettelijke basis is de expliciete toestemming van de belanghebbende die gegeven moet worden alvorens de gegevens verzonden worden.

In het geval dat u later niet meer onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u het abonnement op elk moment stopzetten zonder dat er extra kosten toegevoegd worden aan de overeengekomen basistarieven. Om deze reden zal het voldoende zijn om de uitschrijving schriftelijk te communiceren door een e-mail te versturen naar info@cecotec.es. Verder zal elke e-mail een link bevatten waarmee de inschrijving kan worden beëindigd. 

Commerciële communicatie. CECOTEC zal u commerciële communicatie mogen versturen omtrent de producten van CECOTEC en die van SOLOTRIATLON S.L. in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid.

De gegevens, afkomstig van de individuele belanghebbende, zullen verzameld worden via de verschillende verzamelingsmanieren van persoonlijke gegevens op de Website

Het doeleinde zal zijn het verzenden van commerciële communicatie, promoties en statistische communicatie voor directe marketingtechnieken.

Uw persoonlijke gegevens zullen ook gebruikt worden om profielen te maken, waarmee uw interesses en voorkeuren met betrekking tot uw aankopen geanalyseerd kunnen worden. Dit heeft als doel om blijvend uw aankoopbeleving te verbeteren en om uw interface te personaliseren naargelang uw interesses en benodigdheden. U zult op elk moment in kunnen gaan tegen deze verwerking door uw verzoek te versturen naar info@cecotec.es. We stellen het Formulier Recht op Bezwaar (Formulario Derecho de Oposición) tot uw beschikking. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document dat uw identiteit aantoont bij dit formulier te voegen. Dit wordt beschouwd als wettelijk in de gevallen dat de verantwoordelijke twijfels heeft over de uw identiteit. Als u wettelijk door iemand anders wordt vertegenwoordigd, dan dient u het identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger en een accreditatiedocument voor de vertegenwoordiging aan te leveren. 

De wettelijke basis is de expliciete toestemming voor de digitale commerciële communicatie, en het legitieme belang, indien van toepassing, is art. 21 van de Wet 34/2002.

In het geval dat de klant niet langer commerciële communicatie wenst te ontvangen, dan kan de uitschrijving op elk moment aangevraagd worden zonder de toevoeging van extra kosten aan de overeengekomen basistarieven. Om deze reden zal het voldoende zijn om de uitschrijving schriftelijk te communiceren via een van de contactadressen vermeld in dit privacybeleid. Vanzelfsprekend zal elke e-mail een link bevatten waarmee de inschrijving kan worden beëindigd.

Gegevens verzameld via de Mobiele Applicatie (App).

De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn het e-mailadres en het IP-adres van het mobiele apparaat. Het doel van deze gegevensverzameling is om de diensten van de applicatie aan te kunnen bieden, zodat het mogelijk wordt om uw intelligente robotstofzuiger te kunnen besturen vanaf uw mobiele apparaat. We verzamelen ook het serienummer van uw robotstofzuiger om mogelijke technische problemen te kunnen analyseren en om u een snelle oplossing te kunnen bieden, waardoor het rendement van uw apparaat verbeterd wordt. De individuele belanghebbende is de herkomst van de gegevens, waarvoor de wettelijke basis de ondubbelzinnige toestemming is.

Eveneens informeren we u dat als u onze mobiele applicatie heeft gedownload en gebruikt, dan zou CECOTEC toegang kunnen hebben tot de kaart die uw robotstofzuiger registreert in zijn intern geheugen vanaf het moment dat u de robotstofzuiger heeft verbonden met de applicatie. In geen enkel geval zal de gebruikte technologie het product geografisch lokaliseren, maar wel wordt de kaart of de plattegrond waar de intelligente robot zijn stofzuigfunctie uitvoert geregistreerd en opgeslagen in zijn intern geheugen. CECOTEC zal alleen toegang hebben als het product verbonden is met de mobiele applicatie. Om ervoor te zorgen dat deze informatie doorgestuurd kan worden, zal het nodig zijn dat u het product online registreert en het verbindt via Wifi of Bluetooth. CECOTEC zal deze informatie niet raadplegen, uitgezonderd wanneer er zich een technisch probleem voordoet met uw product en CECOTEC deze informatie nodig heeft om een oplossing aan te kunnen bieden. Deze informatie zal niet gebruikt worden voor ander doeleinden. De gegevens zijn afkomstig van de intelligente robotstofzuiger, en de wettelijke basis is het legitieme belang van CECOTEC.

Gegevens verzameld via Sociale Netwerken.

CECOTEC beschikt over profielen op de volgende sociale netwerken: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Youtube.

CECOTEC zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde gegevens of voor de gegevens van individuele gebruikers die privé worden verzonden en worden verzameld (bijvoorbeeld, als een gebruiker informatie aanvraagt over een van de producten).

De verwerking van de gegevens verkregen via de eerdergenoemde sociale netwerken zal uitgevoerd worden door CECOTEC zoals is toegestaan volgens de wettelijke voorwaarden van het sociale netwerk omtrent bedrijfsprofielen. Bijgevolg zal CECOTEC zijn volgers informeren over producten, aanbiedingen en promoties, alsook gepersonaliseerde klantenservice aanbieden, indien de wet dat niet verbiedt en via een van de manieren toegestaan door het sociale netwerk.

CECOTEC zal geen gegevens verzamelen via sociale netwerken zonder dat ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker is aangevraagd en verkregen, met als uitzondering wanneer de belanghebbende een aankooporder plaatst bij CECOTEC. In dit geval is de individuele belanghebbende de herkomst van de gegevens. Het doeleinde is om de geplaatste bestelling te kunnen verwerken, waarvoor de wettelijke basis de uitvoering van de koopovereenkomst van het bestelde product is, welke wordt opgesteld in overeenkomst met de “Verkoopvoorwaarden” en ter beschikking wordt gesteld aan de belanghebbende op het moment dat de bestelling geplaatst wordt, evenals dit Privacybeleid. Als de bestelling geplaatst is, dan zullen de gegevens toegevoegd worden aan het Klantenbestand, waardoor er commerciële aanbevelingen verzonden kunnen worden omtrent de producten aangeboden door CECOTEC. Uitschrijven is altijd mogelijk zonder dat er extra kosten toegevoegd worden aan de overeengekomen basistarieven.

Gegevens verzameld via de bewakingscamera’s in de faciliteiten van CECOTEC.

De gegevens verzameld via de opnamen van de bewakingscamera’s zijn de beelden van de belanghebbenden, met als herkomst de individuele belanghebbende. Het doel van de opnamen is voor veiligheidsmotieven en om mogelijke incidenten te registreren.

De wettelijke basis is het publieke belang, in overeenstemming met de richtlijnen bepaald in de Wet 5/2014 van 4 april omtrent Persoonlijke Veiligheid (Ley de Seguridad Privada), en het legitieme belang van CECOTEC.

Gegevens verzameld via de Wifi voor bezoekers en klanten in het hoofdkantoor van CECOTEC (volgens beschikbaarheid):

De volgende gegevens worden verzameld via de verbinding van mobiele apparaten van de gebruikers die de vestiging van CECOTEC bezoeken: naam, MAC, IP, kanaal (wifi of ethernet) en verbindingstijd.

De gegevens zijn afkomstig van het verzoek van de individuele gebruiker dat ingediend wordt als de gebruiker verbinding maakt met het Wifi-netwerk van onze vestiging. Het doel van deze gegevensverzameling is de veiligheid waarborgen, en de wettelijke basis is het legitieme belang van CECOTEC.

Gegevens verzameld via cv’s.

De verzamelde gegevens zijn de documenten die verzonden worden naar CECOTEC door de kandidaat, alle gegevens die direct toegankelijk zijn via zoekmachines, profielpagina’s van sociale media (LinkedIn, Xing, Viadeo, enzovoort), de gegevens verkregen via ingangsexamens en de informatie die wordt vermeld tijdens het sollicitatiegesprek.

De gegevens zijn afkomstig van de individuele belanghebbende indien het cv wordt ingediend, of in het geval dat CECOTEC de zoektocht in werking stelt met behulp van derden, dan zullen de gegevens afkomstig zijn van online vacaturebanken (Infojobs, JobandTalent, enzovoort), sociale netwerken, websites van derden en andere.

Het doel van de gegevensverzameling is om te kunnen oordelen over de kandidatuur en, indien van toepassing, om de kandidaat een arbeidsplaats of samenwerking aan te kunnen bieden, waarvoor de toestemming van de belanghebbende de wettelijke basis is of, in het geval dat CECOTEC de zoektocht in werking heeft gesteld, dan is de wettelijke basis het legitieme belang.

 

D.- BEGUNSTIGDEN.

CECOTEC zal uw persoonlijke gegevens overhandigen aan het bedrijf SOLOTRIATLON S.L., gespecialiseerd in de verkoop van kleine huishoudelijke apparaten en eigenaar van het merk Ollas GM.

Solotriatlon S.L. zal u reclame gerelateerd aan de producten kunnen versturen, zolang hiervoor expliciete toestemming is gegeven.

Eveneens, persoonlijke gegevens worden gecommuniceerd aan derden die benodigd zijn voor het verwerken van uw bestelling (bijvoorbeeld transport- en logistieke bedrijven, banken, enzovoort) of voor het uitvoeren van de aangevraagde service. Onze dienstverleners zullen alleen uw gegevens kunnen gebruiken om de taken uit te voeren die hun zijn toevertrouwd.

Met betrekking tot de mobiele applicatie (App), het ontwikkelingsbedrijf van deze app is BONA ROBOT ENTERPRISE LIMITED, gevestigd in de Volksrepubliek China, met vestigingsadres RM 1802B FORTRESS TOWER, 250 KING’S ROAD NORTH POINT (HONG KONG). Dit bedrijf, toevertrouwd met de verwerking, is gevestigd in een derde land buiten de Europese Economische Ruimte, waarvan de wetgeving omtrent de bescherming van gegevens niet een adequaat beschermingsniveau garandeert dat voldoet aan Verordening (EU) 2016/679. Om deze reden vragen wij om uw expliciete toestemming, zodat het bovenstaande bedrijf toegang kan verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 

E.- BEWAARTERMIJN.

Klantgegevens. De klantgegevens zullen bewaard worden in functie van de Service die de klant aanvraagt en in alle gevallen zullen de gegevens bewaard worden voor de minimale termijn zoals bepaald door de geldende wetgeving, met de mogelijkheid om de gegevens te bewaren voor een termijn van 10 jaar voor de preventie van strafbare feiten zoals Witwassen van Geld en de Financiering van Terrorisme. In elk geval, de benodigde minimale bewaartermijnen zijn als volgt:

- 4 jaar: overeenkomstig met art. 66 van de Algemene Belastingwet (Ley General Tributaria) en met art. 4 van de Wet omtrent Strafbare Feiten en Sancties op het gebied van Maatschappelijke Orde (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

- 5 jaar: algemeen voorschrift voor acties die geen specifieke einddatum hebben, art. 1964 van het Burgerlijk Wetboek (Código Civil).

- 6 jaar: art. 30 van het Wetboek van Koophandel (Código de Comercio).

- 10 jaar: art. 25 van de Wet omtrent de Preventie van Witwassen van Geld en Financiering van Terrorisme (Ley de Prevención de delitos contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo).

 

Gegevens van de abonnees van de nieuwsbrief en commerciële communicatie. De gegevens van de gebruiker worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft, de verwijdering van de gegevens aanvraagt of gebruik maakt van elk ander recht waar de gebruiker over beschikt.

Gegevens verzameld via de App. De persoonlijke gegevens worden bewaard totdat de geregistreerde gebruiker zich uitschrijft.

Gegevens verzameld via de Wifi: tot 1 maand nadat de verbinding is verbroken.

Gegevens verzameld via de bewakingscamera’s. Tot 1 maand na de opname van de beelden.

Gegevens van sollicitanten. De gegevens worden bewaard tot 1 jaar na ontvangst van de gegevens die verstuurd worden door de kandidaat of het beëindigen van het proces waarin de geïnteresseerde is opgenomen, afhankelijk van wat zich als eerste voordoet.

Gegevens verzonden naar CECOTEC via Sociale Netwerken. De persoonlijke gegevens die vrijwillig zijn verzonden via sociale netwerken worden bewaard totdat de geïnteresseerde zich uitschrijft.

Gegevens omtrent surfgedrag. De gegevens zullen bewaard worden gedurende de termijn die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

F.- VERKLARING VAN LEEFTIJD.

U verklaart ouder te zijn dan 14 jaar en dat u om deze reden over de wettelijke capaciteit beschikt om uw toestemming te geven betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens en dit alles in overeenkomst met hetgeen beschreven in dit Privacybeleid.